Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiEkleyen : admin Okunma Sayısı : 1379
Ekl. Tar: 07-03-2014 Gün. Tar: 07-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Sözlükte makamın tanımı anlamı
 • Makam Nedir
 • Makam Çeşitleri
 • 1. Basit Makamlar
 • 2. Bileşik Makamlar
 • 3. Şedd (Göçürmeli) Makamlar
 • Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar
 • İlgili Yazılar

  01 | Makam


  Sözlükte makamın tanımı anlamı

  1. isim Mevki, kat, yer
  "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir." - H. R. Gürpınar
  2. müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi

  Makam Nedir

  Türk musikisinde, kullanılan ses dizilerinin(gam) belli kurallar çerçevesinde kullanılmasıdır. Makamların dizileri, aralıkları eşit olmayan toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur. Dizileri aynı olan makamlar birbirlerinden seyirlerine göre ayrılır. Bu yüzden makamda seyir çok önemlidir. Makamların karar sesleri, güçlüsü, yedeni ve asma kararları olur.
   
  Durak, ilk dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir.
   
  Güçlü, genellikle ikinci dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir ve parçanın ortalarında geçici karar perdesi olarak kullanılır.
   
  Yeden, genellikle parçanın bitişinde karar perdesinden önce kullanılan makamına göre yarım veya tam ses olabilen bitiş duygusunu güçlendirici sestir.
   
  Asma Karar, eser içerisinde başka bir makama hatırlatma yapmak için kullanılan kısa süreli kalışlardır. Asma kararlar makamın dizisi içinde herhangi bir ses olabildiği gibi genellikle de hatırlatılmak istenen makam ile asıl makamın ortak seslerinden bir olur. Asma kararlarda asla başka bir makama geçiş yapılmaz çünkü asıl makamın özellikleri ortadan kalkar.
   
  Makamın sekiz sesi dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle meydana gelir. Bunlar;
   Çargah dörtlüsü
   Çargah beşlisi
   Rast dörtlüsü
   Rast beşlisi
   Uşşak dörtlüsü
   Hüseyni beşlisi
   Hicaz dörtlüsü
   Hicaz beşlisi
   Kürdi dörtlüsü
   Kürdi beşlisi
   Buselik dörtlüsü
   Buselik beşlisi
   Segah dörtlüsü
   Segah beşlisi
   Saba dörtlüsü
   Nikriz beşlisi
   Hüzzam beşlisi
   Ferahnak beşlisi
   
  Makamlar, inici, çıkıcı veya inici-çıkıcı bir seyre sahiptir. Basit, bileşik ve şed makamlar olmak üzere üçe ayrılır.

  Makam Çeşitleri

  1. Basit Makamlar

  Tam dörtlü ve tam beşlilerin birleşmesiyle meydana gelen makamlardır. Genellikle birleşme yerindeki ses makamın güçlüsüdür. Türk müziğinde 16 adet basit makam vardır. Bunlar: Çargah Makamı, Buselik Makamı, Kürdî Makamı, Rast Makamı, Uşşak Makamı, Hicaz Makamı, Uzzal Makamı, Hümayun Makamı, Zirgüleli Hicaz Makamı, Neva Makamı, Tahir Makamı, Bayati Makamı, Muhayyer Makamı, Hüseyni Makamı, Karcığar Makamı ve Basit Suzinak Makamı'dır.
   

  2. Bileşik Makamlar

  Çeşitli makamların birleştirilerek farklı bir makam haline gelmiş makamlardır. Ferahfeza, Dilkeşide, Ruy-i Irak bu makamlara örnektir.
   

  3. Şedd (Göçürmeli) Makamlar

  Makamın yapısı bozulmadan karar sesinin farklı bir sese göçürülmesinden oluşan; kendine özgü geçkilerle ve seyir yapısı ile ait olduğu basit makamdan ayrılan makamlardır. 16 adet şedd makam vardır. Bunlar:
   1- ÇARGÂH MAKAMI ŞEDDLERİ:
     1.1 Bu makamın Acemaşiran perdesine göçürülmesinden Acemaşiran Makamı,
     1.2 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Mahur Makamı elde edilir.
  2- BÛSELİK MAKAMININ ŞEDDLER:
     2.1 Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Sultan-ı Yegâh Makamı,
     2.2 Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Ruhnüvaz Makamı,
     2.3 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Nihavent Makamı elde edilir.
  3- KÜRDÎ MAKAMININ ŞEDDLERİ:
     3.1 Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Ferahnüma Makamı,
     3.2 Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Aşkefza Makamı,
     3.1 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Kürdili Hicazkâr Makamı elde edilir (Bazı önemli kaynaklarda, Kürdili Hicazkâr Makamı 'Bileşik Makam' olarak değerlendirilmektedir).
  4- ZİRGÜLELİ HİCAZ MAKAMININ ŞEDDLERİ:
     4.1 Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Şeddaraban Makamı,
     4.2 Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Sûzidil Makamı,
     4.3 Bu makamın Irak perdesine göçürülmesinden Evcârâ Makamı,
     4.4 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Hicazkâr Makamı ve Zirgüleli Sûz'nâk Makamı elde edilir.
  5- NEVESER MAKMININ ŞEDDİ:
     5.1 Bu makamın Acemâşiran perdesine göçürülmesinden Rengidil Makamı elde edilir.
  6- SEGÂH MAKAMININ ŞEDDİ:
     6.1 Bu makamın Nim Hicaz (#Do) perdesine göçürülmesinden Heftgâh Makamı elde edilir.
  7- RAST MAKAMININ ŞEDDİ:
     7.1 Bu makamın Dügâh perdesine göçürülmesinden Nişâburek Makamı elde edilir.   
   
  Türk müziğinde 590 makam tespit edilmiştir. Ancak bunların bir çoğu bugün kullanılmamaktadır (günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır).
   

  Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar

   1. Âb-ı Kevser
   2. Acem
   3. Acem-Aşîrân
   4. Acem-Bâ-Zir-Keşîde
   5. Acem-Bûselik
   6. Acem-Irak
   7. Acem-Kürdî
   8. Acem-Murassa
   9. Acem-Rast
   10. Acem-Zemzeme
   11. Acem-Zir-Keşîde
   12. Acemli Rast
   13. Âgâaze-i Kâbili
   14. Aheng-i-Tarâb
   15. Akberi
   16. Anber-Efşân
   17. Arabân
   18. Arabân-Kürdî
   19. Arabân-Nigâr
   20. Arabân-ı-Cedîd
   21. Arazbâr
   22. Arazbâr-Bûselik
   23. Arazbâr-Zemzeme
   24. Âvâz-ı Zenbûr
   25. Azrâ
   26. Aşîrân
   27. Aşîrân-Mâye
   28. Aşîrân-Vefâdar
   29. Aşîrân-Zemzeme
   30. Aşk-Efzâ
   31. Bâd-ı-Sabâ
   32. Bahâr
   33. Bahr-i-Nâzik
   34. Bayâti
   35. Bayâti-Arabân
   36. Bayâti-Arabân-Bûselik
   37. Bayâti-Aşîrân
   38. Bayâti-Bûselik
   39. Bayâti-Hisâr
   40. Bayâti-Isfahân
   41. Bayâti-Kürdî
   42. Bend-i-Bûselik
   43. Bend-i-Hisâr
   44. Beste-Hisâr
   45. Beste-Isfahân
   46. Beste-Nigâr
   47. Beste-Nigâr-Hisarek
   48. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
   49. Beste-Nigâr-ı-Kadîm
   50. Beynel-Bahreyn
   51. Beyzâ
   52. Bezm-i Tarâb
   53. Bezmâra
   54. Buhârî
   55. Bûselik
   56. Bûselik-Aşîrân
   57. Bûselik-Gerdâniye
   58. Bûselik-Geveyşt
   59. Bûselik-Mâye
   60. Bûselik-Nevrûz
   61. Bûselik-Selmek
   62. Bûselik-Şehnaz
   63. Bûstan
   64. Büzürk
   65. Büzürk-Gerdâniye
   66. Büzürk-Geveyşt
   67. Büzürk-Mâye
   68. Büzürk-Nevrûz
   69. Büzürk-Selmek
   70. Büzürk-Şehnâz
   71. Canfezâ
   72. Çârgâh
   73. Çârgâh-Âcem
   74. Çârgâh-Gerdâniye
   75. Çârgâh-Mahûr
   76. Çehâr-Âgâazin
   77. Daği-Bayâti
   78. Danişverân
   79. Dil Âvîz
   80. Dil-Ârâ
   81. Dil-Efruz
   82. Dil-Keşîde
   83. Dil-Nişîn
   84. Dil-Rübâ
   85. Dil-Sûz
   86. Dildâr
   87. Dilkeş-Hâverân
   88. Dilküşâ
   89. Dost-Gahî
   90. Dügâh
   91. Dügâh-Bûselik
   92. Dügâh-Mâye
   93. Dügâh-ı Acem
   94. Dügâh-ı Kadîm
   95. Ebû-Selik
   96. Efrûhiten
   97. Evcârâ
   98. Evc (Eviç)
   99. Evc-Aşirân)
   100. Evc-Bûselik
   101. Evc-Gerdâniye
   102. Evc-i Muhâlif
   103. Evc-Isfahân
   104. Evc-Maklüb
   105. Evc-Mâye
   106. Evc-Nihâvendi
   107. Ferâh
   108. Ferâh-Âver
   109. Ferâh-Zâyi
   110. Ferâhfezâ
   111. Ferâhnâk
   112. Ferâhnümâ
   113. Ferâhzâr
   114. Gamz-Edâ
   115. Gazâl
   116. Gerdâniye
   117. Gerdâniye-Bûselik
   118. Gerdâniye-Büzürk
   119. Gerdâniye-Hicâz
   120. Gerdâniye-Hüseynî
   121. Gerdâniye-Irak
   122. Gerdâniye-Isfahân
   123. Gerdâniye-Kûçek
   124. Gerdâniye-Kürdî
   125. Gerdâniye-Nevâ
   126. Gerdâniye-Nigâr
   127. Gerdâniye-Nikrîzi
   128. Gerdâniye-Rast
   129. Gerdâniye-Rehâvî
   130. Gerdâniye-Uşşâk
   131. Gerdâniye-Zirgüle
   132. Geveyşt
   133. Geveyşt-Bûselik
   134. Geveyşt-Büzürk
   135. Geveyşt-Gerdâniye
   136. Geveyşt-Hicâz
   137. Geveyşt-Hüseynî
   138. Geveyşt-Irak
   139. Geveyşt-Isfahân
   140. Geveyşt-Kûçek
   141. Geveyşt-Nevâ
   142. Geveyşt-Rehâvî
   143. Geveyşt-Uşşâk
   144. Geveyşt-Zirgüle
   145. Gonca-i-Rânâ
   146. Gururî
   147. Gül-Ruh
   148. Güldeste
   149. Gülistân
   150. Gülizâr
   151. Gülnâri
   152. Gülzâr
   153. Gülşen-i Vefâ
   154. Hadrâ (Hazrâ)
   155. Harran
   156. Hâver
   157. Hayâl-i Murâd
   158. Hayân
   159. Hazân
   160. Heftgâh
   161. Hicâz
   162. Hicâz Aşirân
   163. Hicâz-Acem
   164. Hicâz-Bûselik
   165. Hicâz-Büzürk
   166. Hicâz-Gerdâniye
   167. Hicâz-Geveyşt
   168. Hicâz-Irak
   169. Hicâz-Mâye
   170. Hicâz-Nevrûz
   171. Hicâz-Selmek
   172. Hicâz-ı Muhâlif
   173. Hicâz-ı Reke
   174. Hicâz-ı Türkî
   175. Hicâz-ı-Hicâz
   176. Hicâz-Zemzeme
   177. Hicâz-Şehnâz
   178. Hicâzeyn
   179. Hicâzî Hüseynî
   180. Hicâzî Isfahân
   181. Hicâzî Uşşâk
   182. Hicâzkâr
   183. Hicâzkâr-Bûselik
   184. Hicâzkârı-Kürdî
   185. Hisâr
   186. Hisâr- Vech-i Şehnâz
   187. Hisâr-Aşîrân
   188. Hisâr-Bûselik
   189. Hisâr-Evc
   190. Hisâr-ı Büzürk
   191. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
   192. Hisâr-ı Kâdim
   193. Hisâr-ı Kürdî
   194. Hisâr-ı Nîk
   195. Hisârek
   196. Hocest
   197. Horasan
   198. Hoş-Serâ
   199. Hucet
   200. Hudavendigâr
   201. Hufte-Isfahân
   202. Hûzi
   203. Huzî-Aşîrân
   204. Hûzi-Bûselik
   205. Hümâyûn
   206. Hüseynî
   207. Hüseynî- Geveyşt
   208. Hüseynî-Acem
   209. Hüseynî-Aşîrân
   210. Hüseynî-Bûselik
   211. Hüseynî-Gerdâniye
   212. Hüseynî-Horasâni
   213. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
   214. Hüseynî-Nevrûz
   215. Hüseynî-Nikrîz
   216. Hüseynî-Rehâvi
   217. Hüseynî-Sabâ
   218. Hüseynî-Şehnâz
   219. Hüsn-ü Ân
   220. Hüzzâm
   221. Hüzzâm-ı Cedîd
   222. Hüzzâm-ı Kadîm
   223. Hüzzâm-ı Rûmi
   224. Irak
   225. Irak-Geceyşt
   226. Irak-Gerdâniye
   227. Irak-Mâye
   228. Irak-Nevrûz
   229. Irak-Selmek
   230. Irak-Şehnâz
   231. Irakı Acem
   232. Isfahân
   233. Isfahân-Bûselik
   234. Isfahân-Gerdâniye
   235. Isfahân-Geveyşt
   236. Isfahân-Irak
   237. Isfahân-Mâye
   238. Isfahân-Nevrûz
   239. Isfahân-Selmek
   240. Ifahân-ı Cedîd
   241. Isfahân-ı Sultâni
   242. Isfahân-Zemzeme
   243. Isfahân-Şehnâz
   244. Isfahânek-i Atîyk
   245. Isfahânek-i Cedîd
   246. Isfahânek
   247. Kâbilî
   248. Karcığar
   249. Kebûter
   250. Kûçek
   251. Kûçek-Geveyşt
   252. Kûçek-Mâye
   253. Kûçek-Nevrûz
   254. Kûçek-Selmek
   255. Kûçek-Sümbüle
   256. Kûçek-Zemzeme
   257. Kûçek-Şehnâz
   258. Kürdî
   259. Kürdî-Aşîrân
   260. Kürdîli Çârgâh
   261. Kürdîli Hicâzkâr
   262. Kürdîli Hümâyûn
   263. Lâle-Gül
   264. Lâle-Rûh
   265. Mâhûr
   266. Mâhûr-Aşîrân
   267. Mâhûr-Bûselik
   268. Mâhûr-Hân
   269. Mâhûr-i Kebîr
   270. Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
   271. Mâhûr-i Sagîyr
   272. Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
   273. Mâhûri
   274. Matlûb
   275. Matlûbek
   276. Mâverâünnehr
   277. Mâye
   278. Mâye-Bûselik
   279. Mâye-Büzürk
   280. Mâye-Hicâz
   281. Mâye-Hüseynî
   282. Mâye-i Atîyk
   283. Mâye-i Kebîr
   284. Mâye-i Kevser
   285. Mâye-Irak
   286. Mâye-Isfahân
   287. Mâye-Kûçek
   288. Mâye-Nevâ
   289. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
   290. Mâye-Rehâvî
   291. Mâye-Uşşâk
   292. Mâye-Zirgüle
   293. Mâşûk
   294. Meclis-Efrûz
   295. Mellâhi
   296. Mezmîm
   297. Mihr-i Cân
   298. Muhâlif
   299. Muhâlif-i Irak
   300. Muhâlif-i Rast
   301. Muhâlifek
   302. Muhayyer
   303. Muhayyer Bûselik
   304. Muhayyer Irak
   305. Muhayyer Kürdî
   306.Muhayyer Segâh
   307.Muhayyer Sümbüle
   308.Muhayyer Zirgüle
   309.Muhayyer-Zîrkeş
   310.Mûtedil
   311.Mûtrıbân
   312.Mûvafık
   313.Müberkâa
   314.Mücenebûr-Remel
   315.Müjdegâni
   316.Mürgâk
   317.Müsteâr
   318.Müsteârek
   319. Müteaddi
   320. Müşküye (Segâh-Aşîrân)
   321. Na-Murâd
   322. Nağme-i Kâbil
   323. Nâz
   324. Nâz-u Niyaz
   325. Nâzenin
   326. Necd-i Hüseynî
   327. Nesîm
   328. Nev-Edâ
   329. Nev-Eser
   330. Nev-Resîde
   331. Nevâ
   332. Nevâ-Acem
   333. Nevâ-Aşîrân
   334. Nevâ-Bûselik
   335. Nevâ-Gerdâniye
   336. Nevâ-Geveyşt
   337. Nevâ-Hüseynî
   338. Nevâ-Kürdî
   339. Nevâ-Mâye
   340. Nevâ-Nevrûz
   341. Nevâ-Selmek
   342. Nevâ-Şehnâz
   343. Nevây-ı Uşşâk
   344. Nevâziş
   345. Nevbahâr
   346. Nevrûz
   347. Nevrûz-Bayâti
   348. Nevrûz-Bûselik
   349. Nevrûz-Büzürk
   350. Nevrûz-Hicâz
   351. Nevrûz-Hüseynî
   352. Nevrûz-i Acem
   353. Nevrûz-i Arâb
   354. Nevrûz-i Hârâ
   355. Nevrûz-i Rast
   356. Nevrûz-i Rûmî
   357. Nevrûz-i Sultâni
   358. Nevrûz-Irak
   359. Nevrûz-Isfahân
   360. Nevrûz-Kûçek
   361. Nevrûz-Nevâ
   362. Nevrûz-Rehâvî
   363. Nevrûz-Sabâ
   364. Nevrûz-Uşşâk
   365. Nevrûz-Zirgüle
   366. Neşât-Âver
   367. Nigâr
   368. Nigâr-ı Nîk
   369. Nigâr-ı Nîk-Acem
   370. Nigârçek
   371. Nigârek
   372. Nihâvend
   373. Nihâvendi Cedîd
   374. Nihâvendi Kebir
   375. Nihâvendi Rûmî
   376. Nihâvendi Sagîyr
   377. Nikrîz
   378. Nikrîz-i Kebir
   379. Nikrîz-i Sagîyr
   380. Nikrîz-Segâh
   381. Nişâbûr (Nişâpûr)
   382. Nişâbûrek
   383. Nühüft (Nihift)
   384. Nühüft-Hicâzî
   385. Nühüft-i Kâdîm
   386. Pay-Zen-i Sabâ
   387. Pençgâh
   388. Pençgâh-ı Aşl
   389. Pençgâh-ı Zâid (Zâide)
   390. Perzerîn
   391. Pesendîde
   392. Pûşegân
   393. Râh-i Gül
   394. Râh-i Hâr-Ken
   395. Râh-i Hâr-Keş
   396. Râh-i Hûsrevâni
   397. Râh-i Rûh
   398. Râh-i Şeb-Diz
   399. Rahat-Fezâ
   400. Rahâtül-Ervâh
   401. Râmiş-Huvar
   402. Râmiş-i Cân
   403. Rast
   404. Rast-Acem
   405. Rast-Gerdâniye
   406. Rast-Geveyşt
   407. Rast-Hâverân
   408. Rast-Kürdî
   409. Rast-Mâhir
   410. Rast-Mâye
   411. Rast-Nevrûz
   412. Rast-Selmek
   413. Rast-ı Cedîd
   414. Rast-ı Kebîr
   415. Rast-Şehnâz
   416. Rehâvî (Rehâvî)
   417. Rehâvî-Gerdanîye
   418. Rehâvî-Geveyşt
   419. Rehâvî-Mâye
   420. Rehâvî-Nevrûz
   421. Rehâvî-Selmek
   422. Rehâvî-Şehnâz
   423. Rekb (Çârgâh-Rekb)
   424. Rekb-i Nevrûz
   425. Reng-i Dil
   426. Revâ-Irak
   427. Revnâk-Nümâ
   428. Ridâyî
   429. Rûh
   430. Rûh-Efzâ
   431. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
   432. Rûy-i Aşîrân
   433. Rûy-i Hicâz
   434. Rûy-i Irak
   435. Rıdvân
   436. Sabâ
   437. Sabâ-Aşîrân
   438. Sabâ-Bûselik
   439. Sabâ-Uşşâk
   440. Sabâ-Zemzeme
   441. Safâ
   442. Sâzkâr
   443. Se-Bahr
   444. Sebz-Ender-Sebz
   445. Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
   446. Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
   447. Sebz-î Hisâr
   448. Sebz-î Tâze
   449. Sebzî
   450. Segâh
   451. Segâh-Acem
   452. Segâh-Arabân
   453. Segâh-Mâye (Mâye)
   454. Segâh-Muhayyer
   455. Selmek (Selmekî)
   456. Selmek-Büzürk
   457. Selmek-Hicâz
   458. Selmek-Hüseynî
   459. Selmek-i Kebîr
   460. Selmek-i Sagîyr
   461. Selmek-Irak
   462. Selmek-Isfahân
   463. Selmek-Kûçek
   464. Selmek-Rast
   465. Selmek-Rehâvî
   466. Selmek-Zirgüle
   467. Ser-Bülend
   468. Ser-Henk
   469. Serendâz (Seng-Endâz)
   470. Sipihr
   471. Sipihr-Hüseynî
   472. Sipihr-Uşşâk
   473. Sireng
   474. Sultân-ı Bûselik
   475. Sultân-ı Cedîd
   476. Sultân-ı Nevâ
   477. Sultân-ı Segâh
   478. Sultân-ı Yegâh
   479. Sultân-ı-Irak
   480. Suz-i Dil
   481. Suz-i Dilâra
   482. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
   483. Sünbüle
   484. Sünbüle-i Kâdîm
   485. Sünbüle-Nihâvend
   486. Şâd-Kâmı
   487. Şâh
   488. Şâhî
   489. Şâhvâr (Şehvâr)
   490. Şedd-i Arabân
   491. Şehnâz
   492. Şehnâz-Aşîrân
   493. Şehnâz-Bûselik
   494. Şehnâz-Büzürk
   495. Şehnâz-Hâverân (Irak)
   496. Şehnâz-Hicâz
   497. Şehnâz-Hüseynî
   498. Şehnâz-Kûçek
   499. Şehnâz-Kürdî
   500. Şehnâz-Nevâ
   501. Şehnâz-Rast
   502. Şehnâz-Rehâvî
   503. Şehnâz-Uşşâk
   504. Şehnâz-Zirgüle
   505. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
   506. Şehvâr
   507. Şems-Efrûz
   508. Şeref-Nümâ
   509. Şevk-Âver
   510. Şevk-Efzâ
   511. Şevk-Engîz
   512. Şevk-i Cedîd
   513. Şevk-i Dil
   514. Şevk-i Serâb
   515. Şevk-i Tarâb
   516. Şeşgâh
   517. Şiâr
   518. Şinâver
   519. Şirâz
   520. Şirâz-Sünbüle
   521. Şirîn
   522. Şîvekâr
   523. Şîvekeş
   524. Şîvenümâ
   525. Şûrî
   526. Şüster
   527. Tâhir
   528. Tâhir-Bûselik
   529. Tâhir-i Kebîr
   530. Tâhir-i Sagîyr
   531. Tâhir-Kürdî
   532. Tanık
   533. Tarz-ı Bihîn
   534. Tarz-ı Cedîd
   535. Tarz-ı Nevîn
   536. Tebrîz
   537. Tehrîzî
   538. Tereşşüd
   539. Terkîb-i Sabâ
   540. Tüvânger
   541. Urfa-Mâhûr
   542. Uzzâl
   543. Uzzâl-Acem
   544. Uzzâl-Hüseynî
   545. Uzzâl-Şehnâz
   546. Uşşâk
   547. Uşşâk-Aşîrân
   548. Uşşâk-Gerdâniye
   549. Uşşâk-Geveyşt
   550. Uşşâk-Mâye
   551. Uşşâk-Nevrûz
   552. Uşşâk-Selmek
   553. Uşşâk-Şehnâz
   554. Vâmık
   555. Vech-i Arazbâr
   556. Vech-i Bûselik
   557. Vech-i Hüseynî
   558. Vech-i Şehnâz
   559. Yâr
   560. Yegâh
   561. Zâd-ı Dil
   562. Zâvîl (Zavil)
   563. Zâvîli (Zâvûli)
   564. Zâvîli Isfahân
   565. Zâvîli Segâh
   566. Zemzem
   567. Zemzeme (Eski Zemzeme)
   568. Zemzeme-Kürdî
   569. Zende-Rûd
   570. Zengüle (Zirgüle)
   571. Zengüle-Bûselik
   572. Zengüle-Gerdâniye
   573. Zengüle-Geveyşt
   574. Zengüle-Mâye
   575. Zengüle-Nevrûz
   576. Zengüle-Selmek
   577. Zengüle-Şehnâz
   578. Zengüleli Sûznak
   579. Zevk-Bahş
   580. Zevk-i Dil
   581. Zevk-u Tarâb
   582. Zirefkend
   583. Zirefkend Şarkı
   584. Zirefkend-i Büzürk
   585. Zirefkend-i Kûçek
   586. Zirefkend-i Rûmi
   587. Zirkeş-Hâveran
   588. Zirkeş-Hüseynî
   589. Zirkeşîde
   590. Zülf-i Nigâr

  Benzer Yazilar

  
  01 | kaymakam
  08 | Makam

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor